Døgnfluer

Døgnfluer

Døgnfluer er de mest omtalte forbildene for fluebindingen igjennom alle tider. 
Det finnes flere tusen døgnflue-arter på verdensbasis, i Norge har vi 44 arter som er viktig mat for alle typer fisk der de finnes.


Refine Search